Prvého decembra v rámci Európskeho dňa osôb so zdravotným postihnutím vyhlásila komisárka Dalli víťazov 11. ročníka súťaže Access City, do ktorej sa prihlásilo päťdesiat uchádzačov.

V tomto roku získalo Cenu prístupné letisko kodanské letisko. Zaujalo úpravou priestorov i webu.

Týmito pojmami sa v odborných článkoch označujú súrodenci detí s postihnutím. Pritom ani zďaleka nejde o málo početnú skupinu (štúdie ukazujú, že až 80 percent ľudí s postihnutím má aspoň jedného súrodenca), ani o skupinu, ktorá nemá žiadne špecifické potreby. Naopak, zdravotné postihnutie zasahuje nielen celé rodinné fungovanie, ale do určitej miery sťažuje utvorenie rovnakého typu vzťahu, aký môže vzniknúť medzi dvoma súrodencami bez postihnutia.