Tzv. inteligentné riešenie každého problému. To je trend dnešnej doby, ktorý neobišiel ani komunitu ľudí so zdravotným postihnutím. V posledných rokoch sa vyvinulo viacero šikovných aplikácií, ktoré vedia pri prekonávaní bariér poskytnúť veľmi účinnú (často dokonca nenahraditeľnú) pomoc. Pravdaže, aby ich človek mohol využívať, treba o nich vedieť. Preto vám dnes jednu preverenú a osvedčenú predstavíme.