Dňa 28. septembra sa uskutočnilo on-line 24. zasadnutie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť ( ďalej len „výbor“). Zasadnutie viedla Soňa Gaborčáková, štátna tajomníčka MPSVR v SR, neskôr odovzdala vedenie podpredsedovi výboru Branislavovi Mamojkovi. Prinášame vám stručnú informáciu o témach, ktorými sa prítomní zaoberali.