Amputácia ruky neznamená len stratu schopnosti uchopiť predmety a manipulovať s nimi, treba mať na pamäti, že horná končatina plní okrem toho aj dve ďalšie dôležité funkcie: aktívnu opornú pri chôdzi a stabilizačnú pri státí. Ak hľadáte nielen kozmetickú, ale predovšetkým funkčnú náhradu, ktorá vám umožní vykonávať množstvo motoricky jemnejších činností, napr. obliekať sa, vykonávať osobnú hygienu, zaväzovať si šnúrky na topánkach, používať príbor, dokonca hrať na hudobný nástroj, máme pre vás riešenie. Myoprotézu.

Ozdravné účinky jazdy na koni sú známe odnepamäti. Časť z nich pospisoval ešte pred Kristom Hippocrates, v spisoch zo 14. stor. naďabíte na zmienku o tom, že kôň priaznivo vplýva rovnako na fyzickú ako i psychickú stránku človeka, v predpisoch ránhojičov zo 17. st. na odporúčanie jazdiť na koni, aby sa dalo hovoriť o správnej životospráve a zdravom životnom štýle, odborná literatúra z 18. st. vám prezradí, že pohyb na koni je niekoľkokrát účinnejší a prospešnejší ako lieky. V tomto období už majú lekári jasno v tom, že pri jazde na koni dochádza k zapájaniu a precvičovaniu svalov celého tela, čo vplýva aj na vnútorné orgány, dýchanie, spánok a psychickú kondíciu, po prvý raz sa ale stretávame aj s popisom kontraindikácií. Po I. svetovej vojne boli kone súčasťou rehabilitácií vojakov s ortopedickými zraneniami. Šesťdesiate roky minulého storočia majú vo svojich zakladajúcich listinách viaceré európske organizácie zaoberajúce sa terapeutickým jazdením v celej Európe, od roku 1974 sa pravidelne konajú medzinárodné hipoterapeutické kongresy.