Vlani sa konferencia o technológiách pre osoby so špecifickými potrebami chtiac-nechtiac presťahovala do on-linu, 21. ročník sa však už opäť mohol uskutočniť v Kongresovom centre Praha. Prednášky dokumentujúce veľký pokrok v oblasti asistenčných technológií, možnosť priamo na mieste sa oboznámiť s ponukou kompenzačných pomôcok, programov a aplikácií 35 vystavovateľov, to všetko vyvolalo u návštevníkov mimoriadny ohlas. Už dnes má INSPO 2022 prisúdený nie marcový, ale októbrový termín, rezervované nie pražské Kongresové centrum, ale miesto v on-line, a v pozícii hlavného organizátora nie BMI sdružení, ale Středisko Teiresiás Masarykovej univerzity v Brne.