Október patrí v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) predovšetkým bezpečnosti a v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru dohľadu nad tým, ako sa v praxi dodržiava Zákon o cestnej premávke 8/2009 Z. z., ktorý chodcov so zrakovým postihnutím špeciálne vymedzuje ako tých, voči ktorým je vodič povinný dbať na zvýšenú opatrnosť. Vlani z pochopiteľných dôvodov vymenila ÚNSS priechody pre chodcov po celom Slovensku a ulice širšieho centra metropoly za obrazovky televízií, éter rádií a nekonečné lány internetu, tento rok však oprášila osvedčený scenár a široká vodičská verejnosť mohla 14. októbra v predpoludňajších hodinách na 38 zebrách v 33 mestách po celom Slovensku vidieť chodcov, „mávajúcich“ bielou palicou, druhého do partie, ktorý kráčal vedľa nich s poznámkovým blokom, perom a čosi si neustále zapisoval, a 100 – 150 metrov za oným priechodom tmavozelené uniformy, evidentne naladené zastavovať okoloidúce autá.

Koronavírus výrazne obmedzil nielen riadnu činnosť organizácií ľudí so zdravotným postihnutím, v histórii viacerých združení oddialil aj naplánované voľby do najvyšších riadiacich orgánov. Priaznivejšie epidemiologické podmienky počas leta využili predstavitelia Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami na prípravu snemu, ktorý sa mal pôvodne uskutočniť v októbri minulého roka. Novú kapitolu začali písať 30. septembra v Kremnici.