Súťaž Access City Award organizuje Európska komisia v spolupráci s Európskym fórom zdravotného postihnutia od roku 2010. Jej zámerom je zvýšiť povedomie o zdravotnom postihnutí, podporiť iniciatívy európskych miest s viac ako 50 000 obyvateľmi v oblasti prístupnosti a zároveň tie, ktoré prístupnosť neprioritizovali, povzbudiť, inšpirovať a ponúknuť príklady dobrej praxe. Ocenenia sú udeľované mestám, ktoré preukázateľne zlepšili prístupnosť v štyroch kľúčových oblastiach bezbariérovosti: zastavané územie a verejné priestranstvá; doprava a súvisiaca infraštruktúra; informácie a komunikácia (vrátane informačných a komunikačných technológií) a občianska vybavenosť a verejné služby.

Posilniť digitálnu prístupnosť v Európe, zvýšiť povedomie o problematike na pôde európskych univerzít, podporiť prístupnosť v študijných odboroch ako informatika a počítačová veda. To sú len niektoré zo spoločných cieľov Európskeho fóra zdravotného postihnutia a spoločnosti Oracle, ktoré v roku 2015 začali študentom so zdravotným postihnutím udeľovať štipendium. V dlhodobom horizonte očakávajú sformovanie skupiny špecialistov na digitálnu prístupnosť, ktorá by inkluzívnym a participatívnym spôsobom viedla inovačný proces. Ani tento rok si nenechali ujsť slávnostné vyhlásenie výsledkov.