Informačný systém sociálnych služieb (IS SoS) bol schválený zákonom č. 280/2019 Z. z. (novelou zákona o sociálnych službách), ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2022. Správcom IS SoS je MPSVaR SR.

V stredu 8. decembra 2021 sa uskutočnilo 25. zasadnutie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím (VOZP) Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (RVLP). Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny a predseda VOZP, poveril vedením prvej časti zasadnutia Branislava Mamojku, podpredsedu VOZP, a druhej časti Jána Gaburu, riaditeľa Odboru integrácie osôb so zdravotným postihnutím (ZP) MPSVaR SR.