V oblasti práce s ľuďmi so zdravotným postihnutím (ZP) sa pohybuje už od roku 2000. Prešiel viacerými typmi sociálnych služieb – od podporovaného zamestnávania cez osobnú asistenciu, sociálne terapeutické dielne, chránené bývanie až po vzdelávacie programy a sociálne podnikanie. Ale ani ako riaditeľ organizácie sa od priamej práce s ľuďmi so ZP nikdy neodklonil. Viac než 15 rokov sa intenzívne venuje problematike sexuality a vzťahov ľudí so ZP, je lektorom, supervízorom a poradcom, autorom odborných publikácií a špeciálnych pomôcok a spoluzakladateľom organizácie Nebuď na nule, z.s. – unie sexuálních důvěrníků České republiky a vedúcim Sebezkušenostního výcviku: Sexuální poradce pro specifické cílové skupiny lidí s postižením. Zoznámte sa, prosím, Petr Eisner.

Zdá sa vám, že vaše dieťa neprimerane reaguje na hlasnú hudbu či niektorú výraznú farbu? Pozorujete, že sa na ihrisku nedokáže pridať do kolektívu rovesníkov a doma celé hodiny odtrhnúť od jednej jedinej aktivity? Ponára sa do jednej oblasti tak hlboko, že ho z nej neviete vyloviť? Každá zmena plánu ho vykoľají a vyústi do nečakanej intenzívnej reakcie? Alebo sa na nový zážitok teší tak veľmi, že z toho doslova ochorie? Možno má Aspergerov syndróm.