NROZP v SR sa obrátila  s nasledujúcou výzvou na všetky politické strany kandidujúce v parlamentných voľbách 2016:

 

Vážená pani predsedníčka,

vážený pán predseda,

vážení predstavitelia politických strán kandidujúcich v parlamentných voľbách 2016,

Program hnutia OĽaNO - NOVA za lepší život ľudí so zdravotným postihnutím

 

Za tvorbu programu a za pokrytie oblasti pomoci ľuďom so zdravotným postihnutím v hnutí zodpovedajú najmä Erika Jurinová, podpredsedníčka NR SR a Anna Šmehilová, odborná garantka v sociálnych službách z tretieho sektora. Na kandidátke OĽaNO – NOVA do parlamentných volieb je súčasne niekoľko osôb so zdravotným postihnutím, ako napr. Silvia Petruchová, Marcela Gašová či Marián Petro.

V našej strane citlivo vnímame potreby ľudí so zdravotným postihnutím. V mene Demokratov Slovenska – Ľudo Kaník predkladám nasledujúce stanovisko, ktoré reflektuje náš postoj k niektorým Vami vybraným oblastiam, ktorých vážnosť si plne uvedomujeme:

 

prevencia a odstraňovanie architektonických, dopravných a informačných bariér

Bariéry sa dajú odstrániť iba vtedy, ak to mestám a obciam bude nariaďovať zákon (napríklad, ak ma viac ako 20  ZŤP občanov trvalý alebo prechodný pobyt, automaticky by malo mesto debarierizovať chodníky, zdravotnícke zariadenia, kostoly a pod.) Ak by to mesto nevykonalo do určitej lehoty, dostalo by pokutu.

  • prevencia a odstraňovanie architektonických, dopravných a informačných bariér

 

V oblasti výstavby budov a verejných inštitúcii zahrnúť do projektu požiadavky osôb so zdravotným postihnutím. Rozvoj miest a obcí smerovať k rozvoju potrieb obyvateľstva. Anarchia trhu nemôže určovať tvar miest. Rozhodujúce slovo budú mať obyvatelia formou miestneho referenda.

Strana 1 z 3