Koncepcia režimu skrátenej práce Kurzarbeit

Vláda SR na svojom zasadnutí 21. októbra 2020 schválila Koncepciu zavedenia režimu skrátenej práce Kurzarbeit do slovenského právneho poriadku. O východiskách a zásadách navrhovanej Koncepcie zavedenia režimu skrátenej práce Kurzarbeit do slovenského právneho poriadku (ďalej len Koncepcia)sme podrobne písali v…

O príprave ústavného zákona o dôchodkovom systéme

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo predbežnú informáciu o príprave návrhu ústavného zákona o dôchodkovom systéme. Prinášame informáciu o základných cieľoch a tézach pripravovaného právneho predpisu a pripomienky Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP)k niektorým tézam…

Trinásty dôchodok

Národná rada SR (NRSR) 21.októbra 2020schválila návrh zákona o 13. dôchodku ako štátnej sociálnej dávke, v zbierke zákonov vyšiel tento zákon pod číslom 296/2020. Súčasne NR SR zrušila ustanovenia zákona o sociálnom poistení schválených NR SR 25. februára 2020, podľa…

Dotácie v pôsobnosti ministerstva kultúry

Dňa 22. októbra 2020 schválila NR SR vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V zbierke zákonov ho môžete nájsť pod číslom 299/2020 Z.z. Zákon nadobudol účinnosť 1. novembra 2020. Zákon upravuje účel, podmienky a…

Konferencia INSPO bola prvý raz online

Pre pandémiu sa konferencia o technológiách pre ľudí so špecifickými potrebami INSPO nemohla po prvý raz uskutočniť v Kongresovom centre Praha. Jubilejný 20. ročník organizátoriINSPO usporiadali 12. októbra 2020 online. V živom prenose, počas ktorého udelili Cenu Nadácie Vodafone Rafael diváci naplno…

Špeciálna zoznamka pomáha ľuďom s postihnutím

Ľudia s niektorou formou hendikepu majú vo všeobecnosti sťažené podmienky, ako si nájsť partnera. Český portál Tvojelaska.cz umožňuje zoznámiť sa takýmto ľuďom. Zoznamka Tvoje láska sľubuje partnera vďaka špeciálnym algoritmom. Podľa jej majiteľky KristýnyMertlovej ide o jedinú takúto zoznamku v Českej republike. Dostupná…

Úvodník Mosty inklúzie 02/2020

Milí čitatelia, Predkladáme vám ďalšie číslo internetového magazínu Mosty inklúzie. Už dlhšie všetci prežívame nezvyčajnú a náročnú situáciu, ktorá sa spája s pandémiou ochorenia Covid-19. Týka sa to nášho osobného i profesionálneho života. Opatrenia so sebou prinášajú aj zmeny v legislatíve. Veríme, že aj…

Aj vďaka Bielej pastelke môžu nevidiaci a slabozrakí plnohodnotne žiť

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) už tridsať rokov obhajuje práva a záujmy ľudí so zrakovým postihnutím. Je tiež organizátorom verejnej zbierky Biela pastelka, ktorá takmer dve desaťročia pomáha nevidiacim a slabozrakým ľuďom. Aj vďaka nej môžu pracovníci krajských stredísk ÚNSS…