Staňme sa legendou – Jednoducho spolu

Svieže sobotné doobedie na Kremnickom jarmoku, nervózne úsmevy aj ľahké povzbudenie. Opakovanie si frázy: „Poďte si vyskúšať…“, s rôznymi prízvukmi a cudzokrajnými skomoleninami. Už len nabrať odvahu a začíname.     Takto odštartovali workshopy pod názvom SIPLY TOGETHER (Jednoducho spolu) 26.7.2008 v…

Základné myšlienky Nariadenia Európskeho parlamentu a a rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006

Za hlavné myšlienky Nariadenia v smere prispôsobenia služieb tak, aby bolo možné garantovať rovnaké zaobchádzanie a dostupnosť služieb v leteckej doprave všetkým cestujúcim bez rozdielu zdravotne postihnutých cestujúcich so špecifickými potrebami možno považovať: predchádzanie odmietnutiu prepravy; právo na poskytovanie a…

Hlavné úlohy pre letiská vychádzajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a a rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006

Za hlavné úlohy, ktoré pre letiská vyplývajú z prijatia Nariadenia Európskeho parlamentu a a rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 možno považovať: Vytvorenie informačných materiálov v dostupných formách Stanovenie presného miesta, kde po príchode na letisko môže ZP…

Asistencia v pôsobnosti leteckých dopravcov

Asistencia na palube lietadla zahŕňa celú paletu činností, pri ktorých potrebuje ZPO pomoc v súlade so špecifickými požiadavkami  kladenými jeho zdravotným stavom. V lietadle ide najmä o asistenciu, ktorá ma za úlohu jednak maximálne zvýšiť komfort cestovania ZP cestujúceho, ale…

Výber z dokumentov ECAC

ECAC – The European Civil Aviation Conference bola založená v r.1955 ako medzivládna organizácia. Základným cieľom ECAC je prispievanie k neustálemu pokroku smerom k bezpečnému, efektívnemu a udržateľnému európskemu systému leteckej dopravy. Základné myšlienky, ktoré sa úzko týkajú problematiky cestujúcich…

Čo urobila Národná rada občanov so zdravotným postihnutím pre implementácie Nariadenia?

V rámci NROZP vznikla skupina expertov zastupujúcich päť skupín zdravotných postihnutí (zrakové, sluchové, telesné, mentálne a postihnutie chronickým ochorením), ktorí sa problematikou implementácie Nariadenia priamo zaoberali. Zúčastnili na konferenciách, ktoré sa konali na podnet European Disability Forum a Európskeho parlamentu…

Cestovanie autom

Cestovanie autom možno považovať za najideálnejší spôsob dopravy ako takej. Cestujúci autom sa nemusí prispôsobovať žiadnemu cestovnému poriadku. Jednoducho si do neho sadne a ide kam chce. Samozrejme iba za predpokladu, že takéto auto vlastní, čo v dnešnej dobe vôbec…