Pravidlá únie už platia aj vo vnútroštátnej diaľkovej autobusovej doprave. Píše sa v nich aj o povinnosti pomáhať

(Uplatňovanie nariadenia EÚ č. 181/2011 – od 1. marca 2017 aj vo vnútroštátnej diaľkovej doprave nad 250 km) Ministerstvo dopravy zverejnilo na svojej webovej stránke informáciu o rozšírení platnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 o právach cestujúcich…

Opatrovateľský príspevok ako minimálna mzda. Aj o tom sa hovorilo na konferencii o úlohe štátu a práva pri kompenzácii

Dňa 13. februára 2017 sa pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera uskutočnila na pôde Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici konferencia JURIS-DIS na tému Úloha štátu a práva pri kompenzácii ťažkého zdravotného postihnutia. Cieľom konferencie…

Výšky opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP platné od 1. júla 2017

Dňom 1. júla 2017 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 173/2017 Z.z. o úprave súm životného minima, v zmysle ktorého sa sumy životného minima stanovujú s platnosťou od uvedeného dátumu nasledovne: Sumy životného minima sa…

Osobných asistentov sa obmedzenie prác na dohodu nedotkne

NR SR schválila 22. marca 2017 novelu zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Novela podstatne obmedzuje možnosti práce na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru evidovaným uchádzačom o zamestnanie. Netýka sa to uchádzačov o zamestnanie, ktorí vykonávajú…

Podávanie sťažností orgánom verejnej správy

V marci t. r. schválila NR SR novelu zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. V návrhu predloženom ministerstvom vnútra SR do pripomienkového konania navrhovalo ministerstvo vypustiť možnosť podávať sťažnosti priamo na orgáne verejnej správy ústne, pričom záznam o sťažnosti…

Letisko v Larnake získalo cenu za prístupnosť

Cena Prístupné letisko sa udeľuje každoročne najlepšiemu letisku z hľadiska úrovne prístupnosti, ako aj druhov a kvality poskytovaných asistenčných služieb. Vychádza z rámci Memoranda o porozumení, ktoré minulý rok podpísalo Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) a Medzinárodná rada letísk (ACI). Úlohou ceny je aj motivovať…

Študenti so zdravotným postihnutím môžu dostať štipendium 8 000 eur, tento rok ho získal doktorand z Atén

Európske fórum zdravotného postihnutia v roku 2015 spojilo sily so spoločnosťou Oracle a rozhodli sa podporiť a presadzovať prístupnosť v oblasti informačných a komunikačných technológií. Každoročne ponúkajú štipendium vo výške 8 000 eur pre vysokoškolského študenta so zdravotným postihnutím v odboroch, ako napríklad výpočtová technika, výpočtové inžinierstvo,…

Presadzujeme rovnaké príležitosti na dôstojnú prácu

Práca a zamestnanie majú na život človeka obrovský vplyv a súvisia so schopnosťou samostatne žiť a rozhodovať sa. Podľa prieskumov Eurostatu je v Európskej únii nezamestnaná viac ako polovica osôb so zdravotným postihnutím. Odborníci, ktorí sa zúčastnili konferencie o zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím…

Generálne zhromaždenie EDF v Madride: Nič o nás bez nás

V dňoch 13. – 14. mája sa v Madride uskutočnilo výročné generálne zhromaždenie Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF). Zišlo sa na ňom viac ako 200 účastníkov – delegátov, pozorovateľov, partnerov, hostí a členov celosvetového hnutia v oblasti zdravotného postihnutia. Zhromaždenie sa uskutočnilo pod záštitou…

Nevidiaci odborníci prepisujú audiozáznamy

Český sociálny podnik Transkript online ponúka službu prepis audiozáznamu do textovej podoby. Robia ho nevidiaci odborníci, ktorí sa dokážu maximálne sústrediť na hovorené slovo – sú zárukou dokonalej presnosti i v prípade nižšej zvukovej kvality záznamu. Dosahujú rýchlosť písania až 500 úderov…