RTVS predstavila novú bezbariérovú službu

RTVS v uplynulých dňoch spustila unikátnu službu pre všetkých sluchovo postihnutých spoluobčanov. Na stránke Dokoran.rtvs.sk nájdu archív s televíznymi dielami špeciálne upravenými práve pre potreby sluchovo postihnutých. Ako informuje RTVS na svojej webovej stránke, nová služba umožní sledovať audiovizuálne diela…

Non-Handicap 2017

V dňoch 5. až 7. októbra 2017 sa na výstavisku Incheba v Bratislave uskutoční 15. ročník výstavy Non-Handicap 2017. Sprievodnou akciou bude konferencia „Prax a perspektívy implementácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v oblasti prístupnosti“. Jednou z…

Misia pre postihnutých: Keď to nejde na bicykli, tak sa ide autom

Keď sa v dobrej veci hoci aj na deň spojí partia odhodlaných ľudí, výsledky na seba nenechajú dlho čakať. Projekt Misia jednoduchú, no v svojej podstate geniálnu myšlienku na Slovensku posúva k dokonalosti. Raz do roka sa vďaka nej skupina známych i menej známych osobností…

Prístupné mesto 2018, záujemcovia sa už môžu hlásiť

Európska komisia 20. júna vyhlásila 8. ročník súťaže o cenu Prístupné mesto 2018 (Access City Award 2018). Cieľom je urobiť európske mestá prístupnejšími pre ľudí so zdravotným postihnutím a pre starších ľudí. Európske mestá s viac ako 50-tisíc obyvateľmi budú…

Slovo predsedu NROZP v SR

Vážení priatelia,                                                                                                                       čítate prvé číslo internetového časopisu vydávaného Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP). Poslaním nášho časopisu je informovať Vás o predpisoch, odporúčaniach, stanoviskách a praktických skúsenostiach zo všetkých oblastí života súvisiacich so zdravotným postihnutím, o právach ľudí so zdravotným postihnutím…

Stručný prehľad bodov, na ktoré by ste nemali zabudnúť, keď plánujete cestovať

Uistite sa, že dopravné prostriedky a budovy počas celej plánovanej cesty sú pre vás prístupné Premýšľajte o tom, kedy je najvhodnejšie vydať sa na cestu (cestovanie vám napríklad uľahčí preprava mimo dopravných špičiek) Nechajte si časovú rezervu (hlavne v prípade,…

Automobilová preprava – šoférovanie ľudí s postihnutím – centrá pre šoférov s postihnutím

Pre niektorých ľudí s postihnutím je možnosť cestovať autom jediný spôsob ako byť mobilným. Môžu žiť v odľahlej oblasti alebo na mieste, kde je slabá alebo žiadna dostupnosť verejnej dopravy. Samozrejme, cestovanie autom je oveľa pohodlnejšie ako cestovanie     akýmkoľvek iným dopravným prostriedkom. Človek…

Parkovanie v krajinách EU

Modré označenie pre parkovanie ľudí s postihnutím sa používa vo všetkých krajinách EU. Avšak parkovacie pravidlá a obmedzenia sa menia v každej krajine. Niektoré dovoľujú parkovanie pre ľudí s postihnutím na cestách, kde je inak parkovanie zakázané, povoľujú parkovanie bez časového obmedzenia, bezplatné parkovanie…

Autobusová doprava v zahraničí

Čo sa autobusovej dopravy týka, aj tu začína „svitať na lepšie časy“. Staré autobusy začínajú byť nahrádzané novými, dostupnými aj pre ľudí s postihnutím. Moderné nízkopodlažné autobusy s rampami umožňujúcimi ľudom s obmedzenou mobilitou ľahšiu prepravu už vo vyspelých krajinách EU nie sú…