Legislatívne aktivity NROZP

Nedávne obdobie výrazne poznačili dve skutočnosti – parlamentné voľby 29. februára 2020 a vypuknutie pandémie vyvolanej infekčným ochorením COVID-19, ktorej začiatok na Slovensku môžeme datovať vyhlásením mimoriadnej situácie 13. marca 2020 (o týždeň neskôr bol vyhlásený núdzový stav). Bolo schválených…

Elektronické schránky sú povinné

Od 1. júna 2020 bola spustená aktivácia elektronických schránok právnických osôb zapísaných v inom ako obchodnom registri. Povinnosť mať aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie úradných rozhodnutí sa tak dotkla viac ako 78 880 právnických osôb tretieho sektora – nadácií, neziskových…