Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj (Ďalej len „Agenda 2030“) je základným dokumentom prebiehajúceho procesu tvorby podmienok na zabezpečenie stabilného a dlhodobého strategického rozvoja Slovenska. Máme množstvo stratégií, plánov a programov rozvoja, ktoré sú nedostatočne navzájom previazané, príliš rezortné a niekedy až protichodné. Práve Agenda 2030 by mala pomôcť prekonať tieto nedostatky.

Národná rada SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Aj právnické osoby, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra, budú musieť povinne využívať elektronickú schránku, hlavne na prijímanie úradných rozhodnutí. Ide teda aj o občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a pod.