Internetový časopis Mosty inklúzie

Ďakujeme za poskytnutie podielu z 2% vašich daní, Váš príspevok nám umožní účinnejšie pomáhať ľuďom so zdravotným postihnutím samostatnejšie a kvalitnejšie žiť obhajovať ich práva, presadzovať pre nich priaznivejšiu legislatívu, informovať ich o ich právach a postupoch ako si ich efektívne uplatňovať.

Naše údaje ako príjemcu podielu z daní:
Obchodné meno(názov): národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
Právna forma: občianske združenie
IČO: 30853567
Sídlo: Štúrova 6, 811 02 Bratislava

 • Úvodník čísla 02/2017

  Prichádzame ku vám s ďalším vydaním nášho internetového magazínu Mosty inklúzie. Krásne prázdninové dni sú za nami, no ani leto nie je dôvodom na to, aby sme zabúdali na dôležité témy spájajúce sa so životom zdravotne postihnutých ľudí (a ľudí vo všeobecnosti)... Viac info
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • Prichádzame ku vám s ďalším vydaním nášho internetového magazínu Mosty inklúzie. Krásne prázdninové dni sú za nami, no ani leto nie je dôvodom na to, aby sme zabúdali na dôležité témy spájajúce sa so životom zdravotne postihnutých ľudí.
  Viac info

  Úvodník

 • Všetky novinky organizácií, ktoré sú spojené s akýmkoľvek postihnutím...
  Viac info

  Zo života organizácií

 • Bezplatná preprava v železničnej osobnej doprave, Výročná správa Strediska pre ľudské práva za rok 2013, Aktuálne o zdraví a právach pacientov a ďalšie...
  Viac info

  Témy čísla

 • V tejto pravidelnej rubrike budem čitateľom prinášať stručné informácie o aktuálne pripravovanej legislatíve.
  Viac info

  Aktuálna legislatíva

 • Informácie z diania v EÚ týkajúce sa aj zdravotne postihnutých občanov.
  Viac info

  Ako to funguje v EÚ a vo svete

 • Je pre deti s postihnutím v školách lepšia integrácia alebo inklúzia? Poznáte svoje lieky? a ďalšie...
  Viac info

  Bude vás zaujímať

Tvorcovia projektu

NROZP v SRNárodná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR) je občianske združenie tvorené členskými organizáciami zastupujúcimi ľudí s prakticky všetkými druhmi zdravotného postihnutia.