Internetový časopis Mosty inklúzie

Ďakujeme za poskytnutie podielu z 2% vašich daní, Váš príspevok nám umožní účinnejšie pomáhať ľuďom so zdravotným postihnutím samostatnejšie a kvalitnejšie žiť obhajovať ich práva, presadzovať pre nich priaznivejšiu legislatívu, informovať ich o ich právach a postupoch ako si ich efektívne uplatňovať.

Naše údaje ako príjemcu podielu z daní:
Obchodné meno: národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
Právna forma: občianske združenie
IČO: 30853567
Sídlo: Račianska 153, 83154 Bratislava

  • Úvodník čísla 4/2021

    Milí zvedavci, ani vám sa nálada akosi nechce ustáliť? Aj vám sa pred očami ešte mihocú dušičkové plamienky a raz spomínate všetkých svätých, inokedy všetkých rohatých? Dni sa síce krátia, ale to predsa neznamená, že všetky veselé farby sveta spochmúrneli! Ste zvedaví, kde ich hľadať? No... Viac info
  • Default
  • Title
  • Date

Tvorcovia projektu

NROZP v SRNárodná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR) je občianske združenie tvorené členskými organizáciami zastupujúcimi ľudí s prakticky všetkými druhmi zdravotného postihnutia.