Internetový časopis Mosty inklúzie

Ďakujeme za poskytnutie podielu z 2% vašich daní, Váš príspevok nám umožní účinnejšie pomáhať ľuďom so zdravotným postihnutím samostatnejšie a kvalitnejšie žiť obhajovať ich práva, presadzovať pre nich priaznivejšiu legislatívu, informovať ich o ich právach a postupoch ako si ich efektívne uplatňovať.

Naše údaje ako príjemcu podielu z daní:
Obchodné meno(názov): národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
Právna forma: občianske združenie
IČO: 30853567
Sídlo: Štúrova 6, 811 02 Bratislava

 • Úvodník čísla 07/2016

  Počet medailí, ktoré v septembri tohto roka priviezli naši športovci z v poradí už pätnástych paralympijských hier v brazílskom Riu 2016, je skutočne úctyhodný. Svedčí to o nielen o výbornej športovej príprave, no aj o silnej vôli a obrovskom osobnom úsilí, ktoré naša výprava vynaložila. Viac info
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • Počet medailí, ktoré v septembri tohto roka priviezli naši športovci z v poradí už pätnástych paralympijských hier v brazílskom Riu 2016, je skutočne úctyhodný. Svedčí to o nielen o výbornej športovej príprave, no aj o silnej vôli a obrovskom osobnom úsilí, ktoré naša výprava vynaložila.
  Viac info

  Úvodník

 • Cesta na paralympijské hry je náročná púť za víťazstvom. „Ale to v živote zdravotne znevýhodnených asi ani netreba zdôrazňovať. Sme hrdí na dobre odvedenú prácu.
  Viac info

  Ako si počínali Slováci?

Tvorcovia projektu

NROZP v SRNárodná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR) je občianske združenie tvorené členskými organizáciami zastupujúcimi ľudí s prakticky všetkými druhmi zdravotného postihnutia.