Internetový časopis Mosty inklúzie

Ďakujeme za poskytnutie podielu z 2% vašich daní, Váš príspevok nám umožní účinnejšie pomáhať ľuďom so zdravotným postihnutím samostatnejšie a kvalitnejšie žiť obhajovať ich práva, presadzovať pre nich priaznivejšiu legislatívu, informovať ich o ich právach a postupoch ako si ich efektívne uplatňovať.

Naše údaje ako príjemcu podielu z daní:
Obchodné meno: národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
Právna forma: občianske združenie
IČO: 30853567
Sídlo: Račianska 153, 83154 Bratislava

 • Úvodník čísla 2/2021

  Milí navrátilci, veríme, že príjemné prázdninovo-dovolenkové spomienky (pôvodom vlastne odkiaľkoľvek) vám naplnili myseľ i dušu a že sa do babieho leta a jesene prehupnete dobre naladení a plní energie. V tomto smere vám môžeme pomôcť aj my... Viac info
 • Default
 • Title
 • Date
 • Milí navrátilci, veríme, že príjemné prázdninovo-dovolenkové spomienky (pôvodom vlastne odkiaľkoľvek) vám naplnili myseľ i dušu a že sa do babieho leta a jesene prehupnete dobre naladení a plní energie. V tomto smere vám môžeme pomôcť aj my.
  Viac info

  Úvodník

 • Umenie posunkov, posunky v umení. Vďaka iniciatíve Svetovej Federácie Nepočujúcich (The World Federation of the Deaf) patrí od konca 50. rokov jeden septembrový týždeň Nepočujúcim.
  Viac info

  Na slovíčko

 • Je pre deti s postihnutím v školách lepšia integrácia alebo inklúzia? Poznáte svoje lieky? a ďalšie...
  Viac info

  Bude vás zaujímať

 • Nekonvenčný terapeut Nepije vodu, nežmurká, na jeden nádych vydrží až štvrť hodinu a vidí aj nad hladinou.
  Viac info

  Predstavujeme

 • Všetky novinky organizácií, ktoré sú spojené s akýmkoľvek postihnutím...
  Viac info

  Zo života organizácií

 • Všetko čo vás môže zaujať a zatiaľ o tom možno asi neviete...
  Viac info

  Z pavlače

 • V letných mesiacoch bolo do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) predložených viacero pre nás dôležitých zákonov, ktoré sme pripomienkovali.
  Viac info

  Legislatívne aktivity

 • Informácie z diania v EÚ týkajúce sa aj zdravotne postihnutých občanov.
  Viac info

  Ako to funguje v EÚ

Tvorcovia projektu

NROZP v SRNárodná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR) je občianske združenie tvorené členskými organizáciami zastupujúcimi ľudí s prakticky všetkými druhmi zdravotného postihnutia.