Internetový časopis Mosty inklúzie

Ďakujeme za poskytnutie podielu z 2% vašich daní, Váš príspevok nám umožní účinnejšie pomáhať ľuďom so zdravotným postihnutím samostatnejšie a kvalitnejšie žiť obhajovať ich práva, presadzovať pre nich priaznivejšiu legislatívu, informovať ich o ich právach a postupoch ako si ich efektívne uplatňovať.

Naše údaje ako príjemcu podielu z daní:
Obchodné meno: národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
Právna forma: občianske združenie
IČO: 30853567
Sídlo: Račianska 153, 83154 Bratislava

 • Úvodník čísla 3/2021

  Milí záškoláci, verím, že september vo vás oživil spomienky na všetky voliteľné prednášky, semináre a cviká, ktoré v indexe podpisoval prof. Život Sám. Ak by ste sa do študentských čias chceli vrátiť, ponúkame niekoľko sofistikovaných výhovoriek, a keby niekoho z vás svedomie hrýzlo až strach, aj ospravedlnenku s pečiatkou NROZP v SR... Viac info
 • Default
 • Title
 • Date
 • Milí záškoláci, verím, že september vo vás oživil spomienky na všetky voliteľné prednášky, semináre a cviká, ktoré v indexe podpisoval prof. Život Sám.
  Viac info

  Úvodník

 • Účelnosť očkovacej lotérie ako cesty na zvýšenie zaočkovanosti proti ochoreniu COVID-19 niektorí uvítali, iní spochybnili. Väčšinu zaočkovaných však zrejme potešila možnosť získať za svoju uvedomelosť aj finančnú odmenu
  Viac info

  Témy čísla

 • Je pre deti s postihnutím v školách lepšia integrácia alebo inklúzia? Poznáte svoje lieky? a ďalšie...
  Viac info

  Bude vás zaujímať

 • Bola to láska na prvý pohľad. Sotva ho nôžky udržali, ale vždy sa nejako pribatolil k oknu rodičovského domu a z prvého poschodia hľadel do tanečnej sály Interklubu.
  Viac info

  Predstavujeme

 • Všetko čo vás môže zaujať a zatiaľ o tom možno asi neviete...
  Viac info

  Z pavlače

 • Aj vo vás ešte doznieva adrenalín priviaty z Tokia? Aj vám ešte v ušiach znejú výkriky radosti a tóny národnej hymny?
  Viac info

  Na slovíčko

 • Všetky novinky organizácií, ktoré sú spojené s akýmkoľvek postihnutím...
  Viac info

  Zo života organizácií

 • Informácie z diania v EÚ týkajúce sa aj zdravotne postihnutých občanov.
  Viac info

  Ako to funguje v EÚ

Tvorcovia projektu

NROZP v SRNárodná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR) je občianske združenie tvorené členskými organizáciami zastupujúcimi ľudí s prakticky všetkými druhmi zdravotného postihnutia.