Aktualizácia Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím

Plnenie Národného programu na roky 2014 – 2020 zhodnotila vláda SR v Záverečnej správe o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 (formát docx, 404kB). Jeho plnenie pomohlo vytvárať…

České záchranné zložky vedú zoznam ľudí s postihnutím, uľahčí im to komunikáciu aj záchranu

Hasičský záchranný zbor Olomouckého kraja začína viesť evidenciu osôb so špeciálnymi potrebami. Práve ten by mal uľahčiť ich záchranu. Novinka sa týka predovšetkým osôb, ktoré používajú špeciálnu metódu tiesňového volania alebo sa pri ich záchrane uplatňujú osobitné pravidlá a postupy. O zaradenie…

Fotografická súťaž EDF 2022: Zasvieťme svetlo na mladých ľudí so zdravotným postihnutím

EDF otvorilo aktuálny ročník európskej fotografickej súťaže „Zasvieťme svetlo na mladých ľudí so zdravotným postihnutím“. Termín na podanie prihlášok je 30. november 2022. Táto súťaž má za cieľ prostredníctvom fotografie zvýšiť povedomie spoločnosti o tom ako žijú mladí ľudia so…

Ruší sa výnimka o výkone asistencie rodinným príslušníkom, osobní asistenti aj opatrovatelia si prilepšia

Poberatelia príspevkov dostali  už v auguste viac peňazí. Od júla sa zvýšila hodinová sadzba za osobnú asistenciu a vyššiu odmenu dostali aj opatrovatelia. Rodinný príslušník sa ako asistent vracia do pozície ako pred pandémiou. Rezort práce vyčlenil na tento účel…

Opäť máme Radu vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím

Ako prebiehal proces založenia Rady vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím? V roku 2011 bola transformovaná Rada vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím (RVOZP) na Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím (VOZP), ktorý sa stal odborným…

Do plachiet NROZP začína viať nový vietor: Predstavujeme vám projekt Ascend

Musíme priznať, že hnutie ľudí so zdravotným postihnutím u nás, organizačné štruktúry NROZP v SR nevynímajúc, je dlhodobo podfinancované a trpí nedostatkom personálu, ktorý by zabezpečil efektívny chod. Možnosti na rozvoj a budovanie nových kapacít sú stále dosť obmedzené. Oblastí, kde…

Návšteva z Bruselu

Projekt Ascend do tretice. V polovici augusta nás navštívila pani Phillipa Tucker, projektová koordinátorka Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF) so svojou kolegyňou Giuliou D´agnolo. Phillipa je koordinátorkou EDF pre región strednej a východnej Európy a má o. i. na starosti…